Ben ik verplicht eerste hulp te verlenen na het volgen van een EHBO-cursus? En wat gebeurt er als ik het niet kan of iets fout doe?

Ben ik verplicht om eerste hulp te verlenen?

Ja, iedere Nederlander is verplicht om eerste hulp te verlenen. Of je nu wel of geen EHBO-cursus hebt gevolgd. Je bent namelijk verplicht mensen te helpen waar je kan. Alleen al het bellen naar 1-1-2 is al voldoende. Maar als je een EHBO cursus hebt gevolgd, kan je al meer dan alleen 1-1-2 bellen. Zo wordt er van bijvoorbeeld een verpleegkundige verwacht dat hij/zij meer kennis en vermogen hebt in het verlenen van hulp.

Verplicht hulp verlenen na EHBO-cursus

Tijdens de EHBO-cursus wordt het vermogen tot verlenen van eerste hulp vergroot.
Dus zou je meer moeten kunnen doen dan alleen 1-1-2 bellen. Stel dat je een black-out zou krijgen, dan weet je nog altijd dat je 1-1-2 moet bellen.

Wat zegt het wetboek over eerste hulp verlenen?

Volgens het wetboek – Artikel 450: “Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.”

Dit laatste wordt eigenlijk nooit gedaan. Omdat de bewijslast heel moeilijk is. Maar waarom zou je niet gewoon 1-1-2 bellen als dat noodzakelijk is?

Wil je jouw vermogen van eerste hulp vergroten?

Volg een EHBO cursus bij Savitae. Tijdens een EHBO cursus leer je eerste hulp te verlenen in noodsituaties en vergroot je jouw vermogen van eerste hulp verlenen. Denk aan reanimatie, voedselvergiftiging, buikstoot bij verslikking en ook simpele handelingen zoals een splinter verwijderen. Start thuis met de online theorie en plan in later in het jaar de praktijktraining.