Onderdeel van Eerste Hulp Groep | In samenwerking met Het Oranje Kruis

Wanneer is BHV verplicht? 

Bij veel bedrijven en organisaties is er vaak nog onduidelijkheid over de wet- en regelgeving omtrent bedrijfshulpverlening in Nederland. Veelvoorkomende vragen die regelmatig worden gesteld zijn is BHV verplicht? Hoeveel medewerkers moeten er een BHV certificaat binnen een bedrijf hebben? En moeten de medewerkers ook een BHV herhalingscursus volgen? 

Is BHV verplicht? 

Elke werkgever is verplicht om binnen het bedrijf een adequate bedrijfshulpverlening te organiseren. Een werkgever kan een medewerker in overleg aanstellen als BHV’er, BHV is niet voor iedere medewerker verplicht. Wel moet er binnen een bedrijf altijd een BHV’er aanwezig zijn. Wanneer er bij een controle van de inspectie geen BHV’er aanwezig is kan er een fixe boete worden gegeven. 

Hoeveel medewerkers moeten er een BHV certificaat hebben? 

Het advies is dat er per afdeling altijd minimaal 1 medewerker aanwezig is die een BHV-cursus heeft gevolg. In de praktijk betekent dit dat er doorgaans minimaal 2 medewerkers worden opgeleid tot BHV’er. Dit om te voorkomen dat erdoor ziekte, vakantie of andere reden van afwezigheid geen bedrijfshulpverlener binnen het bedrijf aanwezig is. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de risico’s binnen het bedrijf moet het aantal bedrijfshulpverleners worden verhoogd. Ieder bedrijf met minimaal 1 werknemer is verplicht om een BHV’er binnen de organisatie te hebben. Werk je alleen en heb je geen personeel, dan is BHV niet verplicht.   

Is een BHV herhalingscursus verplicht en hoe vaak? 

De handelingen die een bedrijfshulpverlener zijn aangeleerd en het herkennen van signalen vervagen in de loop van de tijd. Het is daarom nodig dat de BHV’er jaarlijks een BHV herhalingscursus volgt. De meeste BHV certificaten hebben een geldigheid van 1 jaar, en kunnen door het tijdig volgen van een herhalingscursus worden verlengd. Heb je door de Covid-19 pandemie geen herhalingscursus kunnen volgen? Lees dan ook het artikel over de coulance regeling van Het Oranje Kruis.

Andere berichten

Vergoed mijn zorgverzekeraar een EHBO-cursus?
Symptomen van voedselvergiftiging 
Coulanceregeling Het Oranje Kruis